Vol266嫩模叶晶睡衣真空白嫩美乳极致诱惑24P叶晶金魅妍社

Vol266嫩模叶晶睡衣真空白嫩美乳极致诱惑24P叶晶金魅妍社

<3>内服正骨紫金丹,外贴万灵膏。)   [5]□肝中下至天枢,长八寸。

 肉、外二眦为血轮,主心病也。 【注】[1]脑后骨者,俗呼脑杓。

若患者烦闷发热,恐毒入腹,以致不救,急用醇酒浓煎马齿苋饮之,尽醉为效。[2]从中封穴循内联踝五寸,入于蠡沟穴也。

[8]从漏谷上行五寸,在膝下五寸内侧,夹骨陷中,伸足取之,  [9]从地机上行膝下,内侧曲膝横纹头陷中,阴陵泉穴也。禀受者由父母先患杨梅,而后结胎元,婴儿生后,则周身色赤无皮,毒攻九窍,以致烂斑,患此难愈,百无一生。

诚以手本血肉之体,其宛转运用之妙,可以一己之卷舒,高下疾徐   ,轻重开合,能达病者之血气凝滞,皮肉肿痛,筋骨挛折,与情志之   苦欲也。每用一丸,黄酒化服;外敷亦用黄酒磨涂此药。

 注:[1]听宫穴,主治耳内蝉鸣,耳聋。婴儿痘烂生蛆者,亦服前药,外用寒水石细末掺之,又治疮脓忽臭。

Leave a Reply