meyd559藤浦惠

meyd559藤浦惠

本非下症,若误下之必胸中结硬。仲景立法之大贤也,何其方之难凭,有如此哉!今人畏而不用,以参苏饮、和解散等平和之剂而代之,然亦未见其妙也。

治阴黄之症,小便利者,术附汤。第二条言若发汗,又下之,胸中烦热窒塞者,允宜栀子豆豉汤。

或曰∶邪既入里而作实,无非大黄苦寒之药除下之,何其用方之杂也?谓其寒上过乎肘,下过乎膝,非内有真寒达于四肢而何?

此条言发热汗出,脉浮缓,乃是风伤卫之中风症。 汗出热不解,蒸蒸常有汗者,属胃家里热,故与调胃承气汤。

盖热气欲出,直从肛门而出。 脉见沉实不浮,谵语恶寒,六七日不大便,口燥咽干而渴,轻则大柴胡汤,重则三乙承气汤选用。

 其脉即出者愈。若有食滞,当加枳实,此开消导之法,非止用枳实一味也。

Leave a Reply