Vol385女神Flower朱可儿私房性感内衣系列精彩合集下集写真89P朱可儿美媛馆

Vol385女神Flower朱可儿私房性感内衣系列精彩合集下集写真89P朱可儿美媛馆

《活人书》曰:湿温者,两胫逆冷,胸腹满,多汗,头痛,妄言,其人尝伤于湿,因而中暑,暑湿相搏,则发湿温。又曰:此皆得之夏伤于暑。

全碌碌庸愚,何敢即谓知医,敢以管见臆说,为将来告。夫产后之人,血暴下注,每多血虚,即有瘀滞、腹痛、乳肿、血晕之症,只宜温中、活血、行气之品,不可大施破血、破滞之味,昧者专以破瘀滞为主,不知气得温而瘀滞自行,血得活而瘀滞自散。

四日太阴受病,太阴脉布胃中,络于嗌,故腹满而嗌干。此湿因暑热之证,乃六化之一也。

以其婴儿下地,周身百脉开张,努力送出,十二经护胎之血,一齐下注,此刻气血两虚,与常不同,用药不可错误。阻者宜开,调气行血,随机斡运为要;散者宜收,回阳纳气温补为先。

凡人年逾四旬,气衰之际,或忧喜忿怒伤其气者,多有此疾。夫两耳前后,俱属少阳地界,今红、肿、痛甚,少阳之火旺可知。

此皆治阳虚之要诀也。又立诸风门曰:风有真风、类风,不可不辨。

Leave a Reply